Ανακοινώσεις Σχολής Μηχανικών

Το πρόγραμμα αλλάζει από Δευτέρα 10-12-2012

By:

01/10/2013

0 Comments

Το πρόγραμμα αλλάζει από Δευτέρα 10-12-2012. Σας παρακαλώ : Σπουδαστές ελάτε για μάθημα από την 1η ώρα. Καθηγητές μεριμνήστε ανάλογα. Πατήστ... More...

Για τους σπουδαστές Α Εξαμήνου ΚΕΠ 1

By:

02/09/2012

0 Comments

Σπουδαστή του Α Εξαμήνου, Για να ενημερωθείς σχετικά με τη διαδικασία και πραγματοποίηση του 1ου Εκπαιδευτικού Ταξιδιού Πάτησε αριστερ... More...

Για όλους τους σπουδαστές

By:

02/09/2012

0 Comments

Σπουδαστή Στο εξής, για εξοικονόμηση κόπου, χρόνου και κυρίως χρήματος,κάθε σημείωση( για τη θεωρία ή τις εργαστηριακές ασκήσεις ) ή φύλλο... More...

Ανακοινώσεις Σχολής Πλοιάρχων